fbpx
kredyt_samochodowy_kółko

BEZ ZABEZPIECZEŃ*

*W ciągu 30 dni od zawarcia umowy kredytowej należy przedstawić kopię faktury vat pot. zakup pojazdu lub kopię umowy sprzedaży pojazdu wraz z kopią dowodu opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli klient nie dostarczy dokumentów, prowizja bankowa ulegnie zwiększeniu o 4% Kredytobiorca będzie zobowiązany do opłacenia prowizji na rachunek Banku.