fbpx

Autor: adrian

biuro informacji gospodarczej

Biuro Informacji Gospodarczej

Biuro Informacji Gospodarczej – definicja Biuro informacji gospodarczej (BIG) – instytucja gromadząca, przechowująca i udostępniająca dane o nierzetelnych dłużnikach. Niektóre BIG-i gromadzą dane pozytywne na temat płatników, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania. Informacje do BIG mogą przekazywać podmioty, które mają zawartą z biurem stosowną umowę. Umieszczenie w BIG dla nierzetelnego dłużnika jest niekorzystne, gdyż w przypadku np. […]

pieniądz

Pieniądz i jego historia

Kolejne etapy rozwoju pieniędzy Pieniądz – definicja Pieniądz – towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów. Jako waluta, krąży anonimowo od osoby do osoby i pomiędzy krajami, ułatwiając wymianę handlową. Innymi słowy jest to materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę. Prawnie określony środek płatniczy, który […]

kredyt bankowy czy pożyczka

Kredyt bankowy czy pożyczka?

Kredyt bankowy czy pożyczka ? Polski rynek usług finansowych stale się rozwija. Banki stanowią jednak jedynie jego część. Poza nimi, ogromną część rynku stanowią firmy pożyczkowe. Podstawową różnicą między rodzajem usług, jakie świadczą, jest produkt. W przypadku banków jest to kredyt, a w przypadku instytucji — pożyczka.  Często spotykamy się z faktem, że wiele osób […]

kredyty

Kredyty dla podmiotów gospodarczych

Kredyty dla podmiotów gospodarczych (kredyty dla firm) to idealne rozwiązanie w wielu sytuacjach. Czy wiesz, z jakich rodzajów kredytów może skorzystać przedsiębiorca, czym się różnią … ? Kredyty dla firm to nie tylko koszty: to sposób, by zwiększyć przychody. Z ostatniego naszego artykułu dowiedziałeś się podstawowych informacji na temat kredytów bankowych oraz ich podziału. Dzisiaj […]

kredyt gotówkowy

Kredyt bankowy – podstawowe informacje

Kredyt bankowy – definicja Kredyt bankowy – umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: […]

wyciąg bankowy

Wyciąg bankowy – jako udokumentowanie dochodu

Wyciąg bankowy jako forma udokumentowania dochodu podczas ubiegania się o kredyt „Kredyt na wyciąg z konta” – czyli wyciąg bankowy jako udokumentowanie dochodu podczas ubiegania się o kredyt to bardzo proste rozwiązanie. Nie wymaga dodatkowych zaświadczeń o dochodach czy innych dokumentów, jakie pozwalałyby na weryfikację zdolności kredytowej klienta. Może być udzielony w bardzo krótkim czasie. […]

Kredyt na remont domu

Kredyt na remont – w pigułce Budowa i remont domu to bardzo kosztowna inwestycja. Kredyt na remont domu może nie tylko przyspieszyć moment przeprowadzki do nowego mieszkania, ale również znacząco usprawnić prace remontowe w miejscu, w którym mieszkamy. Często planujemy odłożyć środki, które chcemy przeznaczyć na urządzenie czy drobne naprawy w domu, ale w rzeczywistości […]